Denný stacionár

Denný stacionár slúži seniorom alebo ťažko zdravotne postihnutým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby. Sú to najmä seniori žijúci v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť, seniori, ktorí žijú sami, potrebujú pomoc pri bežných denných činnostiach a spoločenský kontakt, ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré potrebujú kontakt so spoločenským prostredím. Kapacita denného stacionára je 20 klientov.

Tlačivá potrebné k podaniu žiadosti o poskytovanie sociálnej služby:

  • Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby  
  • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu denný stacionár (vydáva MsÚ/OcÚ/MÚ v mieste trvalého bydliska žiadateľa)
  • Vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa – overené na matrike 
  • Aktuálne rozhodnutie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne – fotokópia

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.