O nás

Centrum sociálnych služieb Veľké Leváre je príspevková organizácia mesta, zriadená za účelom prevádzkovania a poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona  č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade so Zriaďovacou listinou a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Veľké Leváre o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Veľké Leváre.  Centrum sociálnych služieb Veľké Leváre vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti na určitý alebo na neurčitý čas, podľa druhu vybraných služieb.


test

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.