Sme pripravení prijímať prvých klientov

11. 9. 2023
Sme pripravení prijímať prvých klientov

Po splnení všetkých požiadaviek boli sociálne služby zariadenie pre seniorov a denný stacionár poskytované Centrom sociálnych služieb Veľké Leváre zaregistrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb vedeným Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a od 1. októbra 2023 je centrum pripravené prijímať prvých klientov.

Pre poskytovanie uvedených sociálnych služieb je potrebné podať žiadosť o poskytovanie sociálnej služby, ktorej súčasťou sú prílohy: 

  • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu zariadenie pre seniorov (vydáva MsÚ/OcÚ/MÚ v mieste trvalého bydliska žiadateľa) 
  • Aktuálne rozhodnutie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne – fotokópia
  • Vyhlásenie o majetku - overené na matrike

 

Pre prijatie klienta od 1. októbra 2023 je potrebné podať žiadosť do 22.9.2023. 

Žiadosť je možné do Centra sociálnych služieb doručiť osobne, každý pracovný deň v čase od 8:00 do 14:30, poštou alebo prostredníctvom portálu slovensko.sk. 


foto: SHUTTERSTOCK

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.